Zawartość opakowania

  • 100 kartoników z materiałem słowno-obrazkowy zawierającym ćwiczona głoskę.

Awers fiszki to obrazek, który dziecko nazywa (w początkowym etapie nauki powtarza jego nazwę po odtworzeniu odpowiedniego pliku mp3), może go też pokolorować. Na rewersie zapisane są słowa nazywające obrazek, związki wyrazowe oraz proste zdania z uczonym słowem.

Dwie przekładki „UCZĘ SIĘ” oraz „UMIEM”, które służą do oddzielenia materiału nowego, aktualnie przerabianego oraz już wyuczonego.

Dzięki nim łatwo wrócić do miejsca, w którym skończyło się naukę, jak również powtarzać słowa, zwroty i zdania, które sprawiają większe trudności – fiszki pozostają wówczas za przekładką „UCZĘ SIĘ”. Obserwacja postępów (czyli ilości kartoników za przekładką „UMIEM”) dodatkowo motywuje dziecko do wysiłku.

Kod do pobrania gratisów: plików mp3 audio oraz kart pracy w formacie pdf

Kod znajduje się wewnątrz opakowania. Po pobraniu karty drukujemy samodzielnie. Pliki mp3 kopiujemy na nośnik, z którego będą odtwarzane.