Fiszki – dlaczego warto

Jakie korzyści płyną z tej metody nauki?

  • Codziennie możemy „przemycić” porcję materiału z trudnymi głoskami, dzięki czemu kształtujemy u dziecka nawyk pamiętania o nowym sposobie mówienia, o używaniu „nowej” głoski – nie tylko podczas zajęć logopedycznych, ale również poza nimi.
  • Fiszki są kieszonkowe, więc możemy zabierać je ze sobą i używać w każdej wolnej chwili.
  • Dzieci łatwiej motywują się do wysiłku, jeśli widzą, ile już umieją (obserwują, jak przybywa fiszek za przekładką „UMIEM”) oraz widzą, że materiał, który trzeba jednorazowo powtórzyć jest ograniczony do kilku fiszek.
  • Karty pracy pozwalają na ponowny kontakt z materiałem językowym zawartym w fiszkach. Pliki mp3 audio stanowią wzorce słuchowe mowy. Zadania zawarte w plikach mp3 pomogą rozwinąć pamięć słuchową oraz słuch fonemowy. Będą też inspiracją do wymyślania kolejnych zadań rozwijających percepcję słuchową opartych na podobnym schemacie.

Ucząc się poprzez fiszki:

  • Powtarzamy z dzieckiem małe porcje materiału (jednorazowo nie więcej niż z kilku fiszek),
  • powtarzamy regularnie, ponieważ łatwiej zmobilizować dziecko do wysiłku (m.in. dzięki dzieleniu materiału na małe porcje i obserwacji postępów),
  • korzystamy z plików mp3, aby kształtować u dziecka słuchowe wzorce wymowy, pamięć słuchową i słuch fonemowy,
  • korzystamy z kart pracy z zadaniami, zagadkami, łamigłówkami, aby dziecko mogło ponownie używać „nowych” słów zawartych w fiszkach,
  • dziecko łatwiej skupia uwagę na materiale werbalnym – forma fiszek oraz nagrań jest prosta i przejrzysta, nie ma tu nadmiaru rozpraszających bodźców wzrokowych i słuchowych.